Poezie opravdu nikoho nezabije… Novinky

Ve dnech 21. – 22. 11. 2019 se uskutečnily semináře poezie v hodinách 1. – 3. ročníků. Ve spolupráci s UJEP v Ústí nad Labem proběhly hodiny s ukázkami tvorby našich klasiků: Karla Jaromíra Erbena, Karla Hynka Máchy, Jana Skácela a Václava Hraběte. PhDr. Václav Jindráček, Ph.D., vedoucí katedry bohemistiky, provádí výzkum s tématem poezie na školách různého typu v celé republice. A tak se u nás recitovalo, rapovalo, hledaly se metafory, personifi­kace, přirovnání, odpovědi na otázky, k čemu básně jsou, jaký mají význam pro autora i čtenáře a proč je číst.

Danuše Gregušová