Odborná konference Problematika transplantační medicíny Novinky

Dne 20. 11. 2019 se v aule naší školy uskutečnila odborná konference na téma Problematika transplan­tační medicíny. Odbornou konferenci, pod záštitou Mgr. Petra Gazdíka, člena rady Zlínského kraje pro oblast školství, jsme uspořádali v rámci oslav 70. výročí založení naší školy.

Zajímavé informace a svoje odborné zkušenosti přednášely významné osobnosti v oboru Transplan­tační medicíny:

  • prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta Kardiocentra IKEM Praha
  • prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplan­tcentra IKEM Praha
  • doc. MUDr. Petr Němec, CSc. MBA, ředitel Centra kardiovas­kulární a transplan­tační chirurgie Brno
  • doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc., vedoucí lékařka Oddělení odběru orgánů a transplan­tačních databází IKEM Praha
  • MUDr. Pavel Havránek, vedoucí lékař Transplan­tačního centra FN Ostrava
  • MUDr. Libuše Husová, Ph.D., internista Centra kardiovas­kulární a transplan­tační chirurgie Brno
  • Mgr. Tomáš Glac, transplan­tační koordinátor Transplan­tačního centra FN Ostrava
  • Ing. František Kmínek, předseda SPOLKU MARKÉTA, z. s.

Odborným garantem konference byla Mgr. Andrea Bílková, vedoucí učitelka praktického vyučování, SZŠ a VOŠZ Zlín.

Realizační tým konference tvořili Mgr. Hynek Steska, Mgr. Andrea Bílková, Mgr. Alice Stašová, Světlana Jančaříková, Mgr. Eva Řeháková, Ing. Šárka Raisová, Jarmila Garguláková.

Moderátorkami konference byly Mgr. Andrea Bílková – dopolední program, Mgr. Alice Stašová – odpolední program.

Program konference:

Konference, kterou zahájil úvodním slovem ředitel školy Mgr. Hynek Steska, se zúčastnilo 220 poslucha­čů z řad lékařů, nelékařských zdravotnic­kých pracovníků oddělení ARO, JIP, urgentních příjmů, ale také záchranáři ze zdravotnic­kých záchranných služeb. Početnou skupinu posluchačů tvořili také pedagogové, žáci a studenti nelékařských zdravotnic­kých oborů SZŠ, VOŠ a VŠ. Účastníky konference, kteří byli z regionu Zlínského kraje, ale také ze vzdálenějších koutů naší republiky – Praha, Ostrava, Brno, Šumperk, Havlíčkův Brod aj., přišel pozdravit také hejtman Zlínského kraje pan Jiří Čunek.

Velmi nás těší a radujeme se z početných kladných ohlasů účastníků na průběh konference, kteří oceňovali prostředí naší školy, zázemí odborné konference a zejména získání nových a zajímavých informací v oboru Transplan­tační medicíny, předaných od špiček tohoto oboru.

Plakát odborné konferencep­df135 kBpřed 6 měsíci

andrea bílková, alice stašová