Novinky

Světluškový rej

Žáci 1.B, 2.B a 3.0 se aktivně zapojili do dobrovolnické činnosti v sociální oblasti. Ve čtvrtek 16. 11. 2017 v podvečer­ních hodinách se 12 dobrovol­níků podílelo na organizaci akce „Světluškový rej“. Tento podzimní lampionový průvod byl zahájen na…

Světlana Jančaříková

Přednáška o registru dárců kostní dřeně

V pondělí 27. 11. 2017 proběhla v aule naší školy přednáška na téma Dárcovství kostní dřeně. V průběhu hodinové přednášky se žáci 3. ročníků oboru Ošetřovatel, 4. ročníků SZŠ oboru Zdravotnický asistent a studenti 1. ročníku VOŠZ oboru Diplomovaný…

Andrea Bílková

Stužkovací večírek třídy 4. B…aneb Říše, kde nic není nemožné

Dne 16. listopadu 2017 nastal den zlomu, kdy jsme se my, studenti třídy 4. B, stali oficiálními MATURANTY. I přesto, že den byl náročný, zahájený dopoledne ve škole pasováním prvních ročníků, jsme po řádných přípravách v podvečer očekávali příchod…

Marta Malaníková

Nová školící akce

V sekci Další vzdělávání byla zveřejněna nová zajímavá školící akce na téma Rehabilitační prvky v péči o klienta ve zdravotnic­kých a sociálních zařízeních a v domácí pé­či.

Světlana Jančaříková

Dny otevřených dveří na SZŠ a VOŠZ Zlín

Ve dnech 25. a 26. 11. 2017 proběhly na naší škole „Dny otevřených dveří“. V pátek probíhala tato pro školu tak významná akce v čase od 12 do 17 hodin, v sobotu pak od 9 do 12 hodin. Pedagogové společně se svými žáky připravili spoustu zajímavých…

Eva Řeháková

Výsledky voleb do školské rady

Dne 22. listopadu proběhly volby školské rady, do které byli zvoleni tito zástupci: Věra Hartigová Mgr. Marta Malaníková Bohumil Sklenář Mgr. Jiřina Šenovská

Světlana Jančaříková

1 66 67 68 69 70 71 72 140
RSS