Historie Informace o škole – Historie školy

1935/36 ve Zlíně otevřena odborná škola pro ženská povolání
1946/47 státní sociálně zdravotnická škola
1949 čtyřletá zdravotnická škola ukončené maturitní zkouškou, vzniká samostatné zdravotnické školství v Českoslo­vensku
1949/50 otevřeny obory: sociální pracovnice, zdravotnická pracovnice, ošetřovatel­ka, porodní asistentka
1953 zdravotnické školy přecházejí do resortu ministerstva zdravotnictví
1953/54 škola otevírá každý rok obory: zdravotní sestra, dětská sestra, porodní asistentka
1955 zavedeno studium při zaměstnání
1955–1967 formy studia na škole: denní, dálkové, večerní, dvouleté studium ošetřovatelek
1965 otevřena nová budova Domova mládeže v Bartošově čtvrti ve Zlíně
1968–1995 formy studia na naší škole: denní čtyřleté obory zdravotní a dětská sestra, dvouleté pomaturitní studium porodní asistentka
1992 na čtyřletém studiu zaveden jednotý obor všeobecná ses­tra
1993/94 otevřeno dvouleté pomaturitní studium zdravotnický záchranář
1. 9. 1995 otevřena nová budova Střední zdravotnické školy ve Zlíně postavená podle návrhu architekta Ivana Bergmanna
1996/97 zřízena Vyšší zdravotnická škola, ke stávajícímu čtyřletému studiu se otevírají obory vyššího studia: Diplomovaná porodní asistentka, Diplomovaná dětská sestra
1997/98 zahájení výuky dalších oborů vyššího studia: Diplomovaný zdravotnický záchranář, Diplomovaná sestra pro intenzivní pé­či
2001/02 zahájena výuka na vyšším studiu v oboru Diplomovaná všeobecná sestra – dálkové studium
2004/05 změněn obor vzdělávání všeobecná sestra na obor vzdělání zdravotnický asistent; zahájen společný bakalářský studijní program Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín Ošetřovatel­ství v oborech Všeobecná sestra a Porodní asistentka
1. 9. 2005 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín – nový název naší školy
2005/06 ukončeno vzdělávání v oborech vyššího studia Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaná porodní asistentka a Diplomovaná všeobecná sestra, zahájeno vzdělávání oboru Zdravotnické lyceum na SZŠ
2006/07 ukončeno vzdělávání oboru všeobecná sestra
2007/08 první maturity v oboru vzdělání Zdravotnický asistent, nově akreditován obor vzdělání Diplomovaný zdravotnický záchranář
2008/09 první maturity na oboru vzdělání Zdravotnické lyceum, škola získala akreditaci jako vzdělávací instituce MPSV, akreditovány vzdělávací programy Pracovník v sociálních službách, specializační studium Ošetřovatel­ská péče v pediatrii, akreditace oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná ses­tra
2009/10 zahájena výuka na vyšším studiu v oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra, na škole je 8 tříd čtyřletého studia a 4 třídy vyššího stu­dia

Sdílet

Poslední úprava

Jan Slovák
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet