Konference Další vzdělávání – Konference a semináře

Proběhlé konference:

  • Diseminační konference – květen 2011
  • Resuscitace a použití automatické externí defibrilace v praxi – prosinec 2011
  • Zátěž v mezních pracovních a životních situacích – červen 2012
  • Problematika péče o dítě – duben 2013
  • Paliativní péče v praxi – duben 2014
  • Jak si navzájem lépe porozumět – duben 2015
  • Chronická rána a její léčba – květen 2015
  • Zdraví ženy – březen 2016
  • Problematika popálenin v přednemoc­niční a nemocniční péči – březen 2017
  • Festival ošetřovatel­ských kazuistik pro žáky SZŠ a studenty VOŠZ „Moje nejzajíma­vější kazuistika“ – každoročně na jaře

Sdílet

Poslední úprava

Světlana Jančaříková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet