Semináře Další vzdělávání – Konference a semináře

Odborné semináře jsou určeny pro žáky a studenty, učitele, pro nelékařské zdravotnické pracovníky a veřejnost.

Proběhlé semináře:

 • Aktivizační metody ve výuce
 • Kariérové poradenství
 • Kazuistické semináře na pomoc k řešení žáků s výchovnými či vzdělávacími problémy
 • Resuscitace a použití automatické externí defibrilace v praxi
 • Specifika zásahu při úniku nebezpečných látek
 • Specifika zásahu při dopravní nehodě
 • Specifika péče o stomie
 • Specifika péče o chronické rány
 • Specifika péče o žilní vstupy
 • Ochrana obyvatel při mimořádných událostech a hasiči v praxi
 • Co dělat při požáru a při mimořádných událostech
 • Jak předcházet požárům a jiným mimořádným událostem

Sdílet

Poslední úprava

Světlana Jančaříková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet