Projektový den VOŠ Novinky

Dne 31. 5. 2021 se uskutečnil projektový den VOŠ. Studenti prvního ročníku oboru Diplomovaná sestra se tak na jeden den ujali role mentorů a pod jejich taktovkou si mohli žáci 2.A vyzkoušet a natrénovat vybrané ošetřovatel­ské dovednosti. Na celou akci dohlížel také pozvaný odborník z praxe, náš bývalý absolvent, pan Sebastian Uherka, DiS. Za celý realizační tým moc děkujeme všem zúčastněným studentům a těšíme se na další spolupráci v září.

Eva Kovářová