Návštěva SVČ KLUB"íčko" Novinky

Ve čtvrtek 6. 2. jsme se opět setkali s klienty SVČ Klubíčko. Naši žáci se seznámili s chodem a činností tohoto detašovaného pracoviště. Žákyně M. Mislerová a H. Ponczová masírovaly klientům ruce, ostatní žáci měli možnost hrát s klienty deskové hry. Doufáme, že i letos se nám podaří navázat na tyto aktivity dalšími společnými akcemi.

Věra Švecová