FOK VOŠZ Novinky

Dne 12. 2. 2020 proběhl na SZŠ a VOŠZ Zlín již IX. Festival ošetřovatel­ských kazuistik studentů VOŠZ. Přehlídky se zúčastnily 3 zdravot­nické školy, VOŠZ Brno, SZŠ a VOŠZ E.Pöttinga Olomouc a SZŠ a VOŠZ Zlín. Celkem se přihlásilo 11 studentů. V oboru diplomovaná všeobecná sestra se na 1. místě umístila studentka Gabriela Skoupilová ze SZŠ a VOŠZ E. Pöttinga Olomouc s Ošetřova­telskou kazuistikou u pacientky s bércovými vředy léčené V.A.C. systémem. Naše studentky Eliška Divoková a Nikola Cekotová obsadily druhé místo v kategorii diplomovaných všeobecných sester a David Klučka 1. místo v kategorii diplomovaný zdravotnický záchranář. Všem soutěžícím děkujeme za výbornou přípravu a prezentace kazuistik.

Alice Drobná