Seminář kariérového poradenství 2020 Novinky

Dne 4. 2. 2020 se v aule naší školy uskutečnil tradiční Seminář kariérového poradenství, který byl určený žákům a studentům absolvujících ročníků oborů vzdělání Ošetřovatel, Zdravotnický asistent, Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář. Letos nově byl seminář také určen studentům všech ročníků oborů VOŠ a to díky projektu Šablony II. Na semináři zástupci jednotlivých poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb Zlínského kraje prezentovali žákům a studentům možnosti absolvování odborných praxí v průběhu studia a možnosti uplatnění po absolvování školy. Konkrétně se jednalo o tyto poskytovatele zdravotních a sociálních služeb a jejich zástupce:

  • Krajská nemocnice T. Bati, a.s. ( Lenka Jonáková a Martina Hubníková, odborní pracovníci oddělení řízení lidksých zdrojů).
  • Uherskohra­dišťská nemocnice, a.s. (Mgr. Zdenka Vážanová, hlavní sestra, Ing. Mgr. Adéla Valíčková, personalis­tka).
  • Vsetínská nemocnice, a.s. (Bc. Miriam Valchářová, vrchní sestra chirurgického oddělení, Mgr. Ing. Eva Kurtinová, personalis­tka).
  • Kroměřížská nemocnice, a.s. (Ing. Petr Liškář, místopředseda představen­stva, Mgr. Naděžda Bergmanová, personální náměstek, Marie Christovová, náměstek pro ošetřovatel­skou péči).
  • EUC Klinika Zlín a.s. (Ing. Ivana Malátová, personalista, Bc. Hana Janálová, hlavní sestra).
  • Alzheimer­centrum Zlín z.ú. (doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D., ředitelka, Petra Kaflová, staniční sestra).
  • HVĚZDA z.ú. (PaedDr. Jiří Schincke, předseda správní ra­dy).

Na samostatné přednášce byli studenti oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář seznámeni s možnostmi uplatnění na ZZS Zlínského kraje, p. o., hlavní sestrou Renatou Šimečkovou.

Součástí semináře kariérového poradenství byly také informace z Úřadu práce ČR, prezentované výchovnou poradkyní školy Mgr. Martou Malaníkovou a individuální konzultace žáků a studentů s předsta­viteli jednotlivých zařízení, které žáci a studenti hojně využili.

Pevně doufáme, že cenné informace získané na semináři pomohou žákům a studentům při rozhodování o svém dalším profesním směřování.

Andrea Bílková a Marta Malaníková