Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení Novinky

Ředitel školy v souladu s platnými předpisy stanovil kritéria pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení na obory vzdělávání.

Střední škola

Praktická sestra

Ošetřovatel

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná dětská sestra

Soňa Košutová