Reprezentační ples školy Novinky

Dne 10. ledna 2020 se konal na hotelu Moskva již 20. repre­zentační ples naší školy. Tématem letošního roku bylo Casino. Výhrou pro hosty plesu byly nejen hodnotné ceny v tombole, ale i zážitek z bohatého programu. Na přípravě plesu se opět podíleli žáci třetích ročníků. Tímto předáváme pomyslné žezlo studentům 2. ročníků a přejeme jim hodně štěstí při organizaci dalšího ročníku.

Žáci 3. ročníků