Vánoční koledování Novinky

Koledy patří k Vánocům od nejstarších dob. Žáci třídy 3. O navští­vili nemocné na oddělení gerontologie, aby jim zazpívali a popřáli pěkné svátky, neboť tyto dny jsou také k tomu, abychom si byli navzájem blíž. Jednotlivé skupinky si připravily pásmo vánočních písniček. Na 16. a 17. pavilonu žáci navodili vánoční atmosféru krátkou scénkou „živý Betlém“.

Olga Králíková