Hour of Code Novinky

Ve druhém prosincovém týdnu se žáci naší školy účastní v hodinách informatiky mezinárodní akce Hour of Code. Kdokoli se může prostřednic­tvím této webové aplikace seznámit se základy programování. Postupně krok po kroku poznávají základní programovací prvky – sekvenci příkazů, podmínku, cyklus. Zadáváním příkazů v grafickém rozhraní si mohou rovnou vyzkoušet, zda se jim podařilo program správně napsat. Ti, které „programo­vání“ zaujme, mohou pokračovat v dalších lekcích.

Martina Dvořáčková