Odborná konference - Paliativní péče v nemocnici - Dobré umírání III. Novinky

V pátek 29. 11. 2019 proběhla na naší škole celodenní odborná konference za účasti více jak stovky lékařů, psychologů, sester, sociálních pracovníků a nemocničních kaplanů z různých koutů ČR. Akci zorganizoval Podpůrný a paliativní tým Krajské nemocnice Tomáše Bati ve spolupráci s Nadačním fondem AVAST a také naší školou. Studentky oboru Diplomovaná dětská sestra byly nápomocny při samotné organizaci, ale také se zájmem vyslechly přednesené příspěvky odborníků v oboru. Nemocniční tým ve Zlíně vede paliatr MUDr. Alena Kočendová a od ledna tohoto roku se snaží zajistit paliativní péči umírajícím pacientům, do které se snaží maximálně zapojit jejich rodiny. Práce paliativních týmů byla demonstrovaná na několika konkrétních kazuistikách. Velkým emočním zážitkem pro posluchače byla výpověď paní, která společně s tímto týmem doprovázela svoji umírající tchýni. Ve Zlíně ho tvoří tři lékaři, čtyři všeobecné sestry, zdravotně – sociální pracovnice, kaplan a psycholog. Přejeme jim, aby svým pacientům prodlužovali život v co možná nejvyšší kvalitě, pomáhali zvládnout náročnou životní situaci také jejich rodinám a tato práce je naplňovala radostí.

Eva Řeháková