Poděkování ZŠ a MŠ Nivnice Novinky

Vážené paní ředitelky, páni ředitelé, zástupci škol,

chtěla bych Vám touto cestou moc poděkovat za to, že jste přijali naše pozvání a přijeli prezentovat svou školu k nám do Nivnice. Toto setkání ocenili i žáci a jejich rodiče. Snad to pomůže v dalším uvažování, kam nasměrovat jejich budoucnost. Snažila jsem se Vás všechny obejít, zároveň vím, že se mi to nepovedlo, protože jsem byla taktéž v roli rodiče deváťáka, tak se omlouvám. Věřím, že s řadou z Vás se naši žáci setkají ještě v rámci dnů otevřených dve­ří.

Děkuji Vám za ochotu a vstřícnost, příp. zanechané materiály. Pokud byste měli k dispozici ještě prezentace své školy v elektro­nické podobě, můžete nám je zaslat, při vhodné příležitosti bychom je pak našim žákům pustili.

Přeji Vám příjemný školní rok a těším se na další spolupráci.

Mgr. Hana Strommerová
Výchovná poradkyně pro kariérové poradenství ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice

Naši školu zde prezentovala učitelka odborných předmětů, PhDr. Andrea Vykoukalová.

Světlana Jančaříková