Odborná exkurze ve FN Olomouc Novinky

O zajímavé exkurze není na naší škole nouze, a proto se naše třída dětských sestřiček vydala v pondělí 23. 9. 2019 do Fakultní nemocnice v Olomouci. Ze Zlína jsme vyjely brzy ráno, takže nám chvilka volna před prohlídkou nemocnice přišla vhod a využily jsme ji k tomu, abychom doplnily hladinu kofeinu v organismu. Před devátou hodinou jsme se sešly před dětskou klinikou. Ve vchodu nás přivítala vrchní sestra Mgr. Světlana Kašubová. My jsme si oblékly pláště, díky kterým jsme se v nemocnici cítily hned jistěji a postupně jsme prošly celou kliniku. Výšlap do sedmého patra byla dobrá rozcvička, ale všechny jsme to zvládly. Na jednotce intenzivní a resuscitační péče nám vrchní sestra vysvětlila, které děti na toto oddělení přijímají, jaké je personální obsazení a jaké mají k dispozici vybavení. Toto patro nepůsobilo moc vesele, ale nemohly jsme si nevšimnout krásného zařízení, díky kterému hospitali­zované děti snad cítí menší obavy z prostředí, které je pro ně neznámé. Podívaly jsme se na dětskou chirurgii, kojenecké oddělení a také oddělení větších dětí. Součástí je hematologicko-onkologické oddělení, které se považuje za jedno z nejnároč­nějších pracovišť, ale potěšilo nás, že v 95% je léčba úspěšná. Po krátké přestávce jsme se přemístily na psychiatric­kou kliniku, která pro nás byla velkou neznámou. Nejprve jsme se podívaly do prostor, kde probíhá ergoterapie – terapie prací. Jak jsme předpoklá­daly, pracovat na takovém místě není nic jednoduchého, a to nám potvrdila fyziotera­peutka, která ergoterapii vede. Pak si nás vyzvedla vrchní sestra Bc. Hana Pizúrová, která nás celou klinikou provedla. Ukázala nám dvě ze tří oddělení (na akutním oddělení se exkurze nerealizují) a poté nám předala spoustu zážitků a zkušeností ze své bohaté praxe. Celé to bylo velice zajímavé a poučné, nicméně jsme pochopily, že život je nepředvída­telný, a že na se na tomto místě může ocitnout každý z nás. Proto je dobře, že jsme mohli načerpat tolik nových a velmi zajímavých informací. Věříme, že další podobné exkurze budou následovat.

Eliška Nováková, 1.D