Studentské volby Novinky

7. května se žáci naší školy zúčastnili dalších „voleb nanečisto“. V těch letošních si nacvičovali, jak se volí do Evropského parlamentu. Akce je součástí programu Jeden svět na školách s cílem prakticky mladým lidem přiblížit principy zastupitelské demokracie, seznámit je s volebním systémem a vést je k zodpověd­nému a sebevědomému občanství. Děkuji žákům a žákyním za hojnou účast

Lenka Březíková