Sportovní den Novinky

V prostorech domova mládeže se v pátek 3. 5. uskutečnil sportovní den, kterého se zúčastnili žáci prvních a druhých ročníků. Týmy složené z šesti žáků se během pátečního dopoledne vystřídali na sedmi stanovištích. Novinkou pro letošní ročník byl běh do osmého patra domova mládeže, dále museli žáci prokázat znalosti při poskytování první pomoci – konkrétně šlo o provedení kardiopul­monální resuscitace. Z celkového počtu 21 družstev se nejlépe umístil tým složený z žáků 2.A, kterou reprezento­vali Kryštof Balajka, Adam Bilík, Sabina Barcuchová, Markéta Hauerlandová, Eliška Šobrová a František Hlaváč. Druhé místo obsadilo družstvo 1.C a na třetím místě pak skončil tým z 2.B. Všem zúčastněným žákům patří poděkování za aktivně strávené dopoledne. Pedagogům a studentům 2.Z pak patří poděkování za pomoc při organizaci sportovní­ho dne.

Matěj Koňařík