Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení na VOŠ Novinky

Ředitel školy vyhlašuje výsledky přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2018/2019.

Diplomovaný všeobecná sestra

Soňa Košutová