Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2018/2019 Novinky

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímací řízení pro školní rok 2018 /2019 do následujících oborů vzdělávání:

Diplomovaná všeobecná sestra

Soňa Košutová