Sportovní den Novinky

Jak je jíž dobrým zvykem, tak i letos se konal Sportovní den, kterého se účastní žáci 1. a 2. ročníků. Téměř 80 žáků se v 8:00 setkalo na školním hřišti, kde byli rozděleni do sedmi družstev. Nejvíce do těla dostali žáci na překážkové dráze v tělocvičně nebo při simulaci transportu raněného. Při softballu zase museli prokázat, jak během školního roku dávali pozor a pochopili tuto sportovní hru. U netradiční disciplíny – hodu gumákem zase žáci mohli zapojit fantazii a museli si poradit, jak s gumákem dohodit co nejdále. Absulutním vítězem se stalo družstvo žáků složené ze třídy 1.A.

Matěj Koňařík