Školní soutěž v latinském jazyce Novinky

21.4. pro­běhla školní soutěž v latinském jazyce. Žáci a žákyně prvních ročníků soutěžili ve znalosti latinské terminologie. Písemná část prověřovala orientaci ve slovní zásobě a gramatice. Pro ústní část si žáci a žákyně připravili zdařilé prezentace představující určitou část lidského těla, krátké cvičení a úkoly pro spolužáky a na závěr citáty mající spojitost s danou částí těla. Na prvních místech se umístily Ludmila Vyoralová (1.B), Simona Mikulcová (1.B) a Karolína Vaculíková (1.A). Děkuji všem soutěžícím za odvahu a žákovské porotě za objektivní hodnocení. Mgr. Lenka Březíková

Přemysl Kozmík