Exkurze 2.O Novinky

Dne 21. 3. 2024 jsme navštívili Hospic Citadela ve Valašském Meziříčí. Byli jsme provedeni zařízením, kde nás zaujalo velmi příjemné a moderní prostředí a celkový přístup ke klientům. Měli jsme možnost nahlédnout přímo na pokoj, líbilo se nám jeho hezké vybavení a přímý přístup ven z pokoje prostřednic­tvím vlastního balkonu. Myslím, že by se mezi námi našli jedinci, kteří by si dokázali představit zde pracovat. Následovala prohlídka Domovu pro seniory se zvláštním režimem. Vedoucí sestra nás provedla oddělením, viděli jsme denní místnost pro seniory, kde zrovna pletli pomlázky na Velikonoce a součástí aktivity byla taktéž canisterapie.

Následující den 22. 3. 2024 jsme navštívili Psychiatric­kou nemocnici v Kroměříži a Kroměřížskou nemocnici. Psychiatrická nemocnice byla velice zajímavá. Překvapilo nás, jak je areál velký a jeho rozdělení na několik oddělení. Po celou dobu nás provázel Mgr. Jonáš Hickl, Dis. Dozvěděli jsme se, že je to 3. největší psychiatrická nemocnice, která má 33 oddělení a areál už má 115 let. Byli nám předány zajímavosti o tom, jak to tam vše funguje. Navštívili jsme klub pacientů, kde mají možnost chodit podle rozvrhu na hodiny angličtiny, zumbu, zpěv nebo třeba hraní bowlingu a kulečníku. Taktéž jsme měli možnost se seznámit s různými formami ergoterapie, jako např. tvoření pomocí keramiky, malování, práci se dřevem aj. Poté jsme se šli podívat do Kroměřížské nemocnice, kde jsme navštívili chirurgické a ortopedické oddělení. Pod vedením vrchní sestry jsme navštívili chirurgické oddělení, které je rozdělené na ženské a mužské, kdy součástí mužského oddělní je i jednotka intenzivní péče. Informovala nás o organizaci a uspořádání oddělení, předoperační a pooperační péči. Poslední částí byla ortopedie, kde se nám věnovala vrchní sestra, provedla nás oddělením, pokoji a ošetřovnou pro hospitali­zované pacienty po operacích.
Jsme moc rádi že jsme se mohli zúčastnit obou exkurzí a dozvědět se tolik zajímavých informací.

Kamila Knapová, 2.O