XVIII. ročník - Festival ošetřovatelských kazuistik Novinky

Dne 21. března 2024 proběhl na naší škole již XVIII. ročník festivalu ošetřovatel­ských kazuistik žáků SZŠ z celé Moravy. Přehlídky se zúčastnilo 9 zdravot­nických škol, a to SZŠ Kroměříž; SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště; Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín; SZŠ Šumperk; SZŠ Brno – Jaselská; SZŠ Opava; OA a SZŠ Blansko; MSŠ-zdravotnická sekce, Nový Jičín a SZŠ a VOŠZ Zlín. Celý den probíhal v příjemné a srdečné atmosféře. Do programu byly zařazeny workshopy žáků a vyučujících přítomných škol, kde si zúčastnění předávali navzájem své zkušenosti. Svůj verdikt vynesla jak žákovská komise, tak i odborná komise složená ze sester z KNTB, a. s. Zlín zastoupená náměstkyní pro nelékařské zdravotnické pracovníky a kvalitu – Mgr. Kamilou Slabákovou, vrchní sestrou traumatolo­gického oddělení – Mgr. Lenkou Vašákovou a staniční sestrou interní JIP Mgr. Michalou Šůstkovou. Ta označila jako vítězku Denisu Urbanovou ze Střední zdravotnické školy Brno – Jaselská s Ošetřova­telskou péčí u nemocného po oesophagos­kopii, a žákovská komise vybrala Annu Binderovou a Davida Gampana ze SZŠ a VOŠZ Šumperk s Ošetřova­telskou péčí u nemocného s poruchou autistického spektra. Naše žákyně Sabina Opavská s Ošetřova­telskou péčí o pacienta s gliomem se umístila u odborné komise na 2. místě a u žákovské komise na 3. místě. Moc jí blahopřejeme. Festivalu se zúčastnilo kolem 200 poslucha­čů z řad žáků a odborných učitelek naší školy, ale také zúčastněných škol. Prezentujícím děkuji za vzornou přípravu, všem divákům za pozornost a 3. B ze perfektní organizaci.

Eva Řeháková