Certifikovaný kurz Paliativní péče Novinky

Dne 16. října jsme zahájili v pořadí již 9. běh certifiko­vaného kurzu pro nelékařské zdravotníky, Paliativní péče. Kurzu se účastní 10 uchazeček z Domova pro seniory Lukov, p. o. a z KNTB a. s. Zlín. V týdenním bloku si uchazečky splnily teoretickou část a nyní je čeká praxe na komplexním onkologickém centru zlínské nemocnice a v Diakonii ve Valašském Meziříčí, v hospici Citadela. Pod vedením Mgr. Jiřiny Šenovské, garantů, lektorů a školitelů z řad členů paliativního týmu KNTB, a. s. Zlín a odborníků Diakonie Valašské Meziříčí, budou absolventky kurzu připraveny k závěrečné zkoušce, po jejímž vykonání obdrží certifikát o získání zvláštní odborné způsobilosti.
Další běh kurzu budeme nabízet na podzim 2024.

Světlana Jančaříková