Erasmus Days Novinky

Dne 12. října se uskutečnila akce Erasmus Days, do kterých se zapojila i naše škola společně se vzdělávacími organizacemi z celého světa. Žáci a studenti sdíleli svoje zážitky a zkušenosti s programem Erasmus+ v Maďarsku a na Maltě. Projektový den seznámil žáky prostřednic­tvím prezentací, videí, divadelního představení a dalších aktivit, částečně vedených v anglickém jazyce, s evropskými zeměmi a jejich tradicemi. Vzdělávací materiály a drobné dárky věnoval zapojeným třídám Dům zahraniční spolupráce. Akce se velmi vydařila a naši žáci, studenti i učitelé se mohou těšit na další výjezdy do zahraničí spojené s Erasmem+.

Kateřina Voráčová, Olga Králíková