Prezentace první pomoci pro žáky základních a středních škol Novinky

Ve dnech 17. a 24. října 2023 proběhla v aule naší školy Prezentace první pomoci, které se zúčastnili žáci 6. třídy ze ZŠ Mánesova Otrokovice a žáci nástavbového studia obor Kadeřník ze SOŠ Vizovice. Všem účastníkům i našim žákům z 1.B, 2.B a 2.C patří velká pochvala a poděkování za jejich aktivní přístup.
Naše škola pravidelně pořádá Prezentace první pomoci, která je určena pro žáky základních a středních škol. Prezentace má teoreticko-praktický charakter a je vedena interaktivní formou. V roli instruktorů jsou naši žáci oboru Praktická sestra, kteří učí účastníky, jak rozpoznat život ohrožující stavy, ošetřit poranění nebo zlomeniny, zastavit krvácení a přivolat lékařskou pomoc. 
Během prezentace vedeme účastníky k týmové spolupráci a motivujeme je k poskytnutí první pomoci. Nezapomínáme ani na bezpečnost a prevenci. Účastníci si všechno prakticky vyzkouší, což je nezbytná podmínka pro výuku první pomoci. Dále máme připravené i modelové situace a reálně namaskovaná poranění. Ne­dílnou součástí je i nácvik správné techniky poskytování neodkladné resuscitaci na resusci­tačních modelech.
Situace, kdy někdo z nás potřebuje rychle první pomoc, jsou součástí všedního dne. Našim cílem je, aby co nejvíce z nás v těchto situacích obstálo.

Martina Hoferková