Krásná tečka za ukončeným studiem Novinky

Dne 23. 6. 2023 se ze studentů Vyšší odborné školy zdravotnické stali absolventi. Absolventi tak náročného oboru jako je Diplomovaná všeobecná sestra. Absolventi nastoupili k tomuto slavnostnímu předávání diplomů pod vedením své vedoucí učitelky studijní skupiny Mgr. Petry Holubové. Slavnostního odpoledne se zúčastnili i vzácní hosté. Za KNTB a.s. Zlín náměstkyně ošetřovatel­ské péče Mgr. Kamila Slabáková a člen školské rady doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D. Tento den byl pro absolventy, pro jejich blízké i pro naše pedagogy dnem nevšedním. Nevšedním ve své slavnostní atmosféře, která je naplněna pocitem člověka, který dospěl ke svému cíli.

Přejeme našim absolventkám šťastný jak profesní, tak i osobní ži­vot.

Alice Stašová