Erasmus + Malta - Sbohem Maltě Novinky

Tři týdny stáže Erasmu + na Maltě uplynuly jako voda, a nám nezbývá nic jiného než se s Maltou rozloučit. Na začátku jsme každý očekávali něco jiného, ale jediné, na čem jsme se shodli bylo, že chceme poznat rozdíly ve zdravotnictví mezi dvěma úplně rozdílnými státy. Krátce po příletu jsme se začali seznamovat s místním životem. Hned na první pohled nám všem bylo jasné, že naše další dny budou naprosto jiné, než jsme byli zvyklí. Po první prohlídce našich zařízení jsme konečně nabyli své jistoty a náš strach z neznáma z nás postupně opadával. Během práce v naprosto odlišném prostředí jsme se všichni naučili mnoha novým věcem. Museli jsme přijmout rozdíly, na které jsme v Česku nebyli zvyklí. A i přes občasnou jazykovou bariéru v podobě maltštiny, nám stáž přinesla své plody. Celkově hodnotíme stáž jako velice přínosnou, obohatila nás ve slovní zásobě anglického jazyka. Stáž doporučujeme každému z vás, protože je to velká exotická zkušenost.

Daniel Vaškových