Volejbalový turnaj Novinky

Myšlenku uspořádat mimořádnou akci na závěr školního roku v podobě volejbalového turnaje mezi žáky a zaměstnanci školy podpořil ředitel školy Mgr. Hynek Steska. Proto se v pondělí 26. června uskutečnil turnaj, ve kterém se utkala tři žákovská družstva z prvních a druhých ročníků proti zaměstnancům školy. Ti sestavili družstvo, v němž se prostřídalo 11 hráčů. Nelehkou úlohu rozhodčí přijala Mgr. Eva Aujeská. Bylo zajištěno občerstvení pro žáky, kdy pan školník, Jiří Surý, se ujal úkolu odpovědného a griloval špekáčky. Sportovní akce byla obohacena kulturní vložkou, téměř profesionál­ním tanečním vystoupením děvčat pod aktivním vedením Mgr. Lenky Březíkové. Příjemnou dopolední atmosféru zajišťovala hudba, kterou vybírali Stanislav Krček a Vojtěch Lupač z 2. B a Ondřej Novák z 2. O. O pravé sportovní klima se pak postarali fanoušci z řad žáků, kteří hráče bouřlivě podporovali. Celou akci zvěčnila zástupkyně ředitele školy, a hráčka zaměstnanec­kého týmu, Mgr. Soňa Košutová. Žáci školy ukázali, že volejbal hrát umí, zápasy měly vysokou úroveň. Za nejobětavější hráčku byla vybrána Andrea Holbová z 2. B. Díky patří všem hráčům a také všem, kteří se jakkoliv zapojili do sportovního dne. Celá akce byla pozitivně hodnocena žáky, pedagogy i ostatními pracovníky ško­ly.

Ivana Hruboňová