Novinky

Zdravka cvičí s OnlineFitness

Po jednání Bezpečnostní rady státu 11. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví bezpečnostní opatření, ve kterém zakázalo osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání a studiu, což postihlo samozřejmě i naši školu.

Výuka od té doby probíhá pro většinu žáků a distančně a my učitelé tělesné výchovy jsme řešili, jak žáky zapojit a dopřát jim pohybovou aktivitu online. Po několika vytvořených trénincích jsem si vzpomněl na web onlinefit­ness.cz, na jehož vývoji…

Matěj Koňařík

POZOR ZMĚNA - termíny přijímacího řízení na VOŠ

Ředitel školy stanovil pro přijímací řízení na VOŠ následující termíny: 31. 5. 2020 – odevzdání přihlášky na obor vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaná dětská sestra. 30. 6. 2020 – vyhlášení výsledků přijímacího řízení na obor…

Soňa Košutová

Termíny přijímacího řízení na SŠ

Letošní přijímací zkoušky a přijímací řízení se řídí zákonem 135/2020 Sb., který stanovuje následující termíny: 8. 6. 2020 – jednotná přijímací zkouška 16. 6. 2020 – vyhlášení výsledků přijímacího řízení 23. 6. 2020 – termín pro odevzdání zápisových…

Soňa Košutová

Hodnocení žáků v 2. pololetí školního roku 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Žáci budou se způsobem hodnocení seznámeni prostřednic­tvím školních komunikačních kanálů. Bližší informace…

Soňa Košutová

Pokyny MŠMT k znovuotevření škol

MŠMT vydalo soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení. Žáci a studenti s nimi budou seznámeni prostřednic­tvím školních komunikačních kanálů. S pokyny se můžete seznámit i na stránkách MŠMT.

Soňa Košutová

Děkujeme VITAR, s.r.o. a ZZS Zlínského kraje

Velmi si vážíme práce zdravotnic­kých záchranářů a proto je nám ctí, že jsme pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o., významného partnera naší školy ve vzdělávání, mohli zprostřed­kovat dar od firmy VITAR, s.r.o. Více…

zaměstnanci školy

1 2 3 4 5 62 122
RSS