Novinky

1.V na exkurzi v Kroměříži

V pondělí 24. 4. jsme navštívili Psychiatric­kou nemocnici, ve které měl pro nás připravenou přednášku pan Stanislav Juřena, DiS. Předestřel nám problematiku psychiatric­kých onemocnění, historii i současnost Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.…

Marie Vilímková, Nikol Kalčíková

Vzdělávací akce na ZZS Zlínského kraje

Dne 5. 4. 2023 absolvovali žáci 3. ročníku oboru Praktická sestra, v rámci projektu Šablony OP JAK CZ.02.02.XX/00/2­2_003/0003586, zajímavou vzdělávací akci na ZZS ZK, p.o. V průběhu 6 hodin žáci absolvovali teoreticko-praktickou výuku resuscitace…

Andrea Bílková

Ocenění Mgr. Alice Stašové

Dne 12. 4. 2023 se v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě uskutečnila slavnostní akce – Ocenění pedagogických i nepedago­gických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje 2023. V le­tošním roce se pořadatelům sešlo celkem 47…

vedení školy

Volejbalový turnaj

Po několikaleté odmlce se v tělocvičně školy SZŠ a VOŠZ Zlín uskutečnil tradiční turnaj domovů mládeže Zlínského kraje ve volejbalu. První místo obsadili kluci a dívky policejní školy z Holešova, kteří v dramatické bitvě porazili pořádající tým…

Michal Polášek

XVII. ročník - Festival ošetřovatelských kazuistik - regionální kolo

Dne 23. března 2023 proběhl na SZŠ a VOŠZ Zlín již XVII. ročník Festivalu ošetřovatel­ských kazuistik žáků SZŠ. Přehlídky se zúčastnilo 9 zdravot­nických škol z celé Moravy, a to SZŠ Kroměříž; SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště;…

Eva Řeháková

PROJEKTOVÝ DEN „Pro co bije tvoje srdce“

V úterý 14. března se u nás ve škole uskutečnil Projektový den s názvem " Pro co bije tvoje srdce". Byl určený pro 7. a 8. ročníky ZŠ. Žáci si mohli vyzkoušet jaké to je, když se ocitnou na interním, chirurgickém, dětském oddělení či na urgentním…

Andrea Vykoukalová

1 2 3 4 5 6 76 151
RSS