Novinky

Poděkování

Obdrželi jsme poděkování za roušky od MUDr. Kateřiny Trenzové, lékařky neurochirur­gického oddělení KNTB, a. s. ve Zlíně: Chtěla bych za celé naše oddělení neurochirur­gie poděkovat za látkové roušky, které jsme jménem Vaší školy dostali v době, kdy…

Světlana Jančaříková

Pokračujeme v šití roušek

Po předání 130 ks roušek KNTB ve Zlíně naše práce pokračuje. Do šití roušek se už zapojují nejen naši učitelé a nepedagogičtí zaměstnanci, ale i žákyně, jejich maminky a v neposlední řadě i přátelé školy. Díky všem zapojeným jsme tento týden…

zaměstnanci školy

Šijeme roušky pro Baťovku

Zaměstnanci naší školy se aktivně zapojili do šití roušek pro Krajskou nemocnici T. Bati, a.s. Dnes byla nemocnici předána první várka cca 130 ks roušek, další budeme předávat v následu­jících dnech. Děkujeme všem, kteří nám roušky věnovali, na šití…

zaměstnanci školy

Úřední hodiny od 16. 3. 2020

Úřední hodiny od 16. 3. 2020 do odvolání: pondělí a středa 8:00 – 11:00 hodin Do budovy školy budou vpouštěny cizí osoby včetně žáků/studentů pouze v odůvodně­ných případech, a to na nezbytně nutnou dobu. Jejich případný pohyb v budově školy bude…

Světlana Jančaříková

Soutěž v klinické propedeutice

Magické datum 20.2.2020 př­ineslo vítězství soutěžícím třídy 2.C, kteří se účastnili školního kola soutěže v klinické propedeutice. Odborná porota to neměla vůbec jednoduché, vybírala z 10 přís­pěvků, které byly na velmi dobré úrovni. Prezentace si…

Olga Králíková

Festival ošetřovatelských kazuistik – školní kolo

Ve středu 26. 2. 2020 proběhlo školní kolo festivalu ošetřovatel­ských kazuistik žáků 3. ročníků oboru Zdravotnický asistent. Nejlepší kazuistiku vybírali samotní žáci a první místo získala Markéta Hauerlandová s názvem – Ošetřovatel­ská péče u…

Eva Řeháková

1 2 3 4 5 6 62 122
RSS