Fotogalerie Informace o škole

 • 2016

  Komu pošleš uzel Ty?

  V úterý 4. 10. 2016 podpořili studenti 1. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář kampaň neziskové organizace Mamma Help, která s naší školou spolupracuje již několik let. Kampaň „Udělej uzel“ je zaměřena na propagaci prevence kacinomu prsu (www.udelejuzel.cz). Touto nemocí u nás každý rok onemocní přes 7000 žen a preventivní samovyšetření a návštěva mamografu mohou pomoci tuto nemoc včas odhalit a zachránit tak život. Proto jsme se rozhodli do kampaně aktivně zapojit a předávali jsme informační letáky a symbolické uzlíky studentům, pedagogům a ostatním zaměstnanců školy. Těší nás, že jsme tak mohli pomoci dobré věci! Tereza Vondráčková a kolektiv 1.Z

 • Grilování na zahradě DM — Zlín

  V pondělí 26. 9. 2016 strávili naši ubytovaní příjemné odpoledne na zahradě DM. Na programu bylo grilování zeleniny, opékání špekáčků a sportovní hry.

 • Mediální proměny — Kroměříž

  V závěru školního roku navštívili žáci 1. ročníků Kroměříž. Ovšem nebyl to výlet obyčejný – jeho tématem byly proměny. Proměny v architek­tuře, v umění, ale i v přírodě. V Květné zahradě jsme proměny „vytvářeli“ a zaznamenávali a vznikaly tak naše animované příběhy…

 • Závěrečný táborák na zdravce

  Ve středu 22. 06. 2016 jsme využili pěkné počasí a uspořádali posezení u táboráku s opékáním špekáčků. Všem ubytovaným přišla uzenina vhod, protože středa je v naší jídelně ve znamení studené večeře v podobě balíčku. Pitný režim zajistily ovocným nápojem paní kuchařky a velké oblibě se těšila i zázvorová limonáda, kterou ubytované dívky připravily společně s vychova­telkami DM.

 • Absolutorium Diplomovaných zdravotnických záchranářů

  Ve dnech 13. – 15. 6. 2016 proběhla na naší škole absolutoria studentů 3. ročníků oboru vzdělání Diplomovaný zdravotnický záchranář. 23 studentek a studentů prokazovalo před zkušební komisí teoretické znalosti z odborných předmětů a anglického jazyka a obhajovali svoje absolventské prá­ce.

  Absolutorium proběhlo v souladu se všemi právními předpisy a již nyní se těšíme na pátek 17. 6. 2016, kdy v odpoledních hodinách proběhne v aule školy slavnostní předání vysvědčení a diplomu o absolutoriu studentům.

1 6 7 8 9 10 11 12 17