Sanitář Přihlášení ke vzdělávání

Detail

Registrace pro 20 až 35 účastníků (0 zbývá)
Plánovaný termín

Zahájení 10. října 2023 ve 10:35 hodin; ukončení prosinec 2023 nebo leden 2024

Konec registrace
Cena

9 500 Kč splatnost celé částky měsíc před zahájením kur­zu

Typ
Kontakt Světlana Jančaříková
svetlana.jancarikova@szszlin.cz

Kurz je určený pro širokou veřejnost, uchazeče ÚP.
Vstupní podmínky:
ukončené základní vzdělání, věk nad 18 let, bezúhonnost, očkování proti hepatitidě typu B (informace k očkování obdržíte až po nástupu do kurzu, neřešte předem), dobrý zdravotní stav – v den zahájení kurzu doložit lékařské potvrzení na tomto tiskopise: Lékařské potvrzeníp­df146 kBpřed 4 lety

Průběh kurzu

Rozvrhpdf15­5 kBpřed 21 dny

 • Teoretická výuka 122 hodin (asi 13× celodenní výuka 7–17 hodin, nepravidelně, pracovní dny i soboty)
 • Praxe 80 hodin na akreditova­ných pracovištích KNTB, a. s., Zlín dle svých časových a pracovních možností. Na praktickou výuku bude uchazeč potřebovat pracovní oděv – bílé kalhoty, bílé triko nebo košili, halenu, zdravotnic­kou obuv.

Náplň kurzu – vyučované předměty

 • Somatologie
 • Základy veřejného zdravotnictví
 • Mikrobiolo­gie, epidemiologie a hygiena
 • Specifika jednotlivých pracovišť
 • Zajištění zdravotní a ošetřovatel­ské péče
 • Postupy první pomoci
 • Základní zdravotnická psychologie
 • Etika a komunikace
 • Odborná praxe

Ukončení kurzu

Závěrečná teoreticko-praktická zkouška

Absolvent získá osvědčení Ministerstva zdravotnic­tví ČR.

Uplatnění

Pomocný zdravotnický pracovník ve zdravotnic­kých zařízeních – nemocnice, laboratoře, lékárna, lázeňství.

Způsob platby

Celá částka 9 500 Kč je splatná do 10. 9. 2023 na č. ú. 14634661/­0100, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno; při předčasném ukončení kurzu se vrací pouze poměrná část.
UPOZORNĚNÍ: uchazeči úřadu práce, kterým bude kurz hradit ÚP, musí v den zahájení v hotovosti složit vratnou zálohu ve výši 5 000 Kč
, která jim bude vrácena v den vykonání závěrečné zkoušky.

Po přihlášení Vám přijde potvrzující mail. Pravidelně prosím sledujte maily, na které vám budeme zasílat informace. Kontrolujte také nevyžádanou­ poštu.

Zapsat se do kurzu

Registrace je ukončena.

Sdílet

Poslední úprava

Světlana Jančaříková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet