DOBROVOLNICKÁ ČINNOST SE SKLÁDANKOU Novinky

V pátek 13. května 2022 pořádal spolek Skládanka benefiční festival, jehož cílem byla prezentace neziskových organizací. Formou krátkého vystoupení, prodejem výrobků chráněných dílen a dalšími aktivitami se jednotlivé organizace představily a především spojovaly zdravé občany s lidmi různě znevýhodně­nými či postiženými. Festival se uskutečnil na náměstí míru ve Zlíně.

Naše dobrovolnická činnost spočívala v přípravě festivalu, pomoci při zajištění aktivit pro širokou veřejnost (malování obličeje, dohled u skákacího hradu, tvoření v dílničkách) a po závěrečné večerní světelné show i pomoc s úklidem. Moc jsme si tuto akci užily a jsme rády, že jsme se díky garantovi Skládanky panu Františku Šarišskému mohly zúčastnit.

1.C – Mariana Hábová, Veronika Klabalová, Kateřina Kolářová, Vendula Surovcová, Kateřina Vaňharová a Tereza Váňová
1.O – Klára Landsfeldová a Denisa Kočí
2.B – Aneta Kročilová a Sára Kročilová

Děvčatům, které věnovaly této dobrovolnické činnosti nejen čas z dopolední výuky, ale především svůj volný čas celého pátečního odpoledne a večera, patří obrovský dík a pochvala.

Eva Kovářová