Klinika popálenin a plastické chirurgie FN Brno Bohunice a Anatomické muzeum MU Brno Novinky

V pondělí 16. 5. 2022 se studijní skupina 1. D vypravila na odbornou exkurzi do Brna. Celé dopoledne jsme strávili ve FN Bohunice na Klinice popálenin a plastické chirurgie. Nejdříve nás staniční sestra provedla po oddělení pro dospělé, kde je standardní jednotka, ale také jednotka IMP. Popsala nám nejčastější mechanismy vzniku tepelných poranění, specifika ošetřovatel­ské péči a také současné možnosti léčby. Poté nás předala staniční sestře na dětské oddělení, kde jsme zase získali spousty nových informací, ale zároveň jsme mohli být přítomní převazu chlapečka, který spadl před dvěma dny do ohniště. Nakonec jsme měli možnost se podívat také na JIP, kde nám staniční sestra tohoto oddělení opět popsala specifika práce s vážně popálenými pacienty. Na všech třech pracovištích k nám byli nesmírně vstřícní a odborný výklad doplňovali konkrétními kazuistikami. Ani se nám nechtělo z tohoto pracoviště odcházet. Odpoledne jsme se přesunuli do Anatomického muzea MU, kde jsme měli možnost zhlédnout spousty exponátů vztahujících se k dětské problematice např. lidské plody v různých stupních vývoje, věkové rozdíly na jednotlivých orgánech a také různé patologie, vrozené vývojové vady u dětí aj. Myslím, že nás tato exkurze hodně obohatila a proto ji všem vřele doporučujeme.

Eva Řeháková