Pamětní diplom Ministerstva zdravotnictví Novinky

Hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA předala Asociaci zdravotnic­kých škol ČR pamětní list jako poděkování za mimořádnou pomoc v boji s pandemií SARS-Civid-2 v letech 2019–2021. Naše škola je členem této asociace.
Velmi si tohoto ocenění vážíme.

Světlana Jančaříková