Festival ošetřovatelských kazuistik – školní kolo Novinky

Ve středu 26. 2. 2020 proběhlo školní kolo festivalu ošetřovatel­ských kazuistik žáků 3. ročníků oboru Zdravotnický asistent. Nejlepší kazuistiku vybírali samotní žáci a první místo získala Markéta Hauerlandová s názvem – Ošetřovatel­ská péče u pacienta s ileostomií. Ta nás bude reprezentovat v regionálním kole, které se koná 25. 3. 2020. Přejeme jí hodně úspěchů a krásné umístění. Chtěla bych také poděkovat všem soutěžícím, posluchačům za jejich pozornost, ale také odborným učitelkám za metodické vedení prezentují­cích při přípravě kazuistik.

Eva Řeháková