Jak jsme se kulturně vyžili v Praze Novinky

Třetí zářijový týden jsme se oba čtvrté ročníky vydaly na literární, historický a poznávací zájezd do Prahy. Spolu se zajímavým výkladem našich učitelek se z celé exkurze stal nejen výlet, ale také nezapomenu­telný zážitek. Během čtyř dnů jsme tak prošli dominanty Prahy a dozvěděli se mnoho užitečných informací nejen k maturitě. Také jsme měli možnost s nejnověj­šími zdravotnic­kými inovacemi ve špičkové pražské nemocnici. Dva večery jsme pak trávili v divadlech na muzikálovém představení a na klasické divadelní hře Lakomec. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na uspořádání exkurze podíleli, zvláště magistrám za jejich dozor, zpříjemnění exkurze, ale i za pevné nervy, které s námi i přes mnoho starostí měly. Nyní oficiálně začíná naše cesta za maturitou.

Hedvika Hrazdirová 4.B

Lenka Březíková