Vyhlášení výsledků 3. kola přijímacího řízení na VOŠ Novinky

Ředitel školy vyhlašuje výsledky 3. kola přijímacího řízení na obory vzdělávání VOŠ pro školní rok 2019/2020.

Diplomovaná dětská sestra

Diplomovaná všeobecná sestra

Soňa Košutová