Seznamovací táborák Novinky

Ve středu 11.9. 2019 v od­poledních hodinách jsme uskutečnili na zahradě DM tradiční seznamovací táborák. Akce byla velmi zdařilá, v hojném počtu se jí zúčastnilo cca. 60 žáků a studentů. Pro všechny bylo zajištěno bohaté občerstvení i pitný režim. Na přípravě dřeva pro táborový oheň se ochotně podílel student David Klučka, Příjemnou atmosféru podvečera doplnil volejbal a další míčové hry.

Jarmila Jánská