Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na VOŠ Novinky

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímací řízení pro školní rok 2019 /2020 do oborů vzdělávání VOŠ. Termín odevzdání přihlášek je 16. 9. 2019.

Diplomovaná dětská sestra

Diplomovaná všeobecná sestra

Soňa Košutová