Seminář Využití aktivizačních metod ve výuce Novinky

Ve středu 3. 12. se v prostorách školy uskutečnil seminář na téma Využití aktivizačních metod ve výuce, který si pro naše pedagogy připravily učitelky odborných předmětů Mgr. Brázdilová a Mgr. Křižanová. Během hodinového semináře byli účastníci seznámeni s jednotli­vými aktivizačními metodami, s kritérii pro jejich volbu, možnostmi využití aktivizačních metod v různých typech předmětů, seminář byl doplněn sérií praktických cvičení. Výstupy semináře poslouží pedagogům školy k inovaci způsobů výuky a rozvoji jejich pedagogic­ké práce.

Andrea Bílková