Kroužek sebeobrany pro studenty záchranáře Novinky

Od letošního školního roku na naší škole probíhá specializo­vaný kroužek sebeobrany pro studenty oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář, který je zaměřen na nácvik dovedností sebeobrany využitelných v rámci specifických situací při výkonu zdravotnic­kého povolání. Účastníci kroužku se učí základům právní ochrany, způsobům předcházení násilným incidentů, psychologii konfliktních situací, sebeobraně ve stísněných prostorech, na zemi, obraně za stolem apod.

Andrea Bílková