Aktuální změny ve zdravotnickém školství Novinky

Po změně zákona o nelékař­ských pracovnících bude stále potřeba vysvětlovat dvě změny.
První se týká změny názvu oboru. Od chvíle schválení zákona nezná zdravotnictví pozici Zdravotnický asistent. Všichni zaměstnanci byli automaticky přejmenováni na Praktickou sestru. Nejedná se ale o pouhé přejmenování, ale dochází zároveň i k posílení pravomocí, například možnost práce bez dohledu. Vzhledem k tomu, že ještě nebyla schválena prováděcí vyhláška, nestihne pravděpodobně ministerstvo školství vytvořit rámcový vzdělávací plán. V tom případě bychom přijímali zájemce opět do oboru zdravotnický asistent, kteří by se ale po složení maturitní zkoušky stali praktickou sestrou se všemi pravomocemi. Budeme očekávat další kroky ministerstva.
Druhá se týká modelu 4+1, který sliboval studium VOŠ ve studiu zkráceném až na jediný rok. Realita se však ukazuje jiná. Letos nebyl z řad našich studentů zájem o zkrácení studia. V tuto chvíli rozpracová­váme podle ministerské metodiky pravidla přijetí ke zkrácenému studiu pro příští školní rok.
Více se dozvíte v článku MF Dnespdf210 k­Bpřed 3 lety.

Hynek Steska