Schůzka rodičů a budoucích žáků 1. ročníků pro školní rok 2015/2016 Novinky

Vážení rodiče a vážení budoucí žáci,

dovolte nám, abychom vás pozvali na již avizovanou informativní schůzku s budoucími žáky 1. ročníků a jejich rodiči, na které budete seznámeni s organizací studia na SZŠ o VOŠZ Zlín. Schůzka se uskuteční v úterý 23. června 2015 od 15:30 hodin v aule školy (modré – 1. patro). Zároveň bychom vás chtěli informovat o adaptačním pobytu pro žáky 1. ročníků oborů vzdělání Ošetřovatel a Zdravotnický asistent. Tyto pobyty proběhnou hned na počátku školního roku 2015–16 a je potřeba zaplatit zálohu.

Místo pobytu je DIS Fryšták a celková cena pobytu 1200 Kč.

Cena zahrnuje:

• ubytování, stravu a kurzovné
• kurz se uskuteční pouze v případě účasti minimálně 2/3 žáků třídy
• zálohu 600 Kč je nutno uhradit do 30. 6. 2015

2 varianty platby:

• osobně na informativní schůzce dne 23. 6. 2015
• do 30. 6. 2015 na ČÚ: 14634661/­0100, uveďte variabilní symbol (VS) rodné číslo vašeho syna/dcery.

Ostatní informace vám budou předány na schůzce. Těšíme se na vaši účast.

Soňa Košutová