Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Novinky

Dne 6. 6. 2015 proběhlo v aule SZŠ a VOŠZ ve Zlíně slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům oboru vzdělání Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum. Vyřazení absolventů se zúčastnili vzácní hosté – MUDr. Lubomír Nečas – náměstek hejtmana ZK, zástupci KNTB, a.s., Zlín – Ing. Pavel Calábek – ředitel, Zlatuše Mihalová – náměstkyně pro ošetřovatel­skou péči, Karla Vrlová – vrchní sestra CKG a PhDr. Marie Zvoníčková – bývalá ředitelka naší školy. Přítomno bylo také mnoho rodičů, příbuzných a přátel našich absolventů. Celá akce probíhala v příjemné a vstřícné atmosféře. Absolventi prezentovali dvě nejlepší písemné maturitní práce z českého jazyka a jednotlivé úseky programu byly proloženy klavírními skladbami naší žákyně – Anety Hrbáčkové. Celým program provázeli naši žáci – Míša Vrbová a Jakub Škrabana. Vše probíhalo pod bedlivým dohledem a taktovkou Mgr. Lenky Salcburge­rové. Zpětná vazba z řad rodičů je pro naši školu velmi příznivá – reagovali poděkováním bezprostředně po akci, ale také v následu­jících dnech telefonicky či emailovou poštou.

Eva Řeháková