Řidič zdravotnické dopravní služby Přihlášení ke vzdělávání

Detail

Registrace pro 15 až 35 účastníků (4 zbývá)
Plánovaný termín

Plánované zahájení pátek 29. září 2023 v 9:40 hodin.

Konec registrace
Cena

9 500 Kč splatnost celé částky měsíc před zahájením kur­zu

Typ
Kontakt Světlana Jančaříková
svetlana.jancarikova@szszlin.cz

Zaměření kurzu

Kurz je určený pro širokou veřejnost; uchazeče ÚP.
Vstupní podmínky:
ukončené základní vzdělání, věk nad 18 let, řidičský průkaz skupiny B, očkování proti hepatitidě typu B (informace obdržíte až po nástupu do kurzu, neřešte předem), dobrý zdravotní stav – v den zahájení kurzu doložit lékařské potvrzení na tomto tiskopise: Lékařské potvrzeníp­df117 kBpřed měsícem

Průběh kurzu

Rozvrhpdf48­9 kBpřed 21 dny

Zahájení 29. 9. 2023, ukončení v únor 2024.

  • celkový počet hodin 180
  • teoretická výuka 80 hodin teoreticko-praktická výuka 64 hodin, – koná se v budově školy asi 15× celodenní výuka (cca 7:00 – 17:00 hodin NEPRAVIDELNĚ v pracovní dny i v soboty)
  • odborná praxe 36 hodin – Zdravotnická dopravní služba KNTB, a. s. Zlín a Zdravotnická záchranná služba Zlínského kra­je.

Praxi si budete plnit v průběhu kurzu dle svých časových a pracovních možností. Uchazečům, kteří již pracují u poskyto­vatelů zdravotnické dopravní služby, bude část praxe uznaná.
Na praktickou výuku bude uchazeč potřebovat pracovní oděv – bílé kalhoty, bílé triko a pohodlnou obuv – nemusí být přímo zdravotnická, doporučujeme např. tenisky světlé barvy.

Náplň kurzu – vyučované předměty

Teoretická výuka:
Zdravotnická dopravní služba
Zdravotnická psychologie, etika a komunikace
Podpora a ochrana zdraví
Somatologie
Medicína katastrof
Technika jízdy vozidla s právem přednostní jíz­dy

Teoreticko-praktická výuka:
Vybavení vozidla pro přepravu pacientů
Odborný transport pacientů
Ošetřovatel­ská péče ve zdravotnické dopravní službě
Předlékařská první pomoc ve zdravotnické dopravní službě
Exkurze u poskyto­vatele zdravotnické záchranné služ­by

Ukončení kurzu

Závěrečná teoreticko-praktická zkouška.

Absolvent získá osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnic­kého povolání.

Uplatnění

Absolvent je připraven k výkonu povolání „Řidič zdravotnické dopravní služby“ se znalostí rozsahu svých činností, své odpovědnosti i kompetencí v rámci výkonu svého povolání. V indikova­ných případech chápe své postavení v rámci poskytování přednemoc­niční neodkladné péče, zejména při řešení mimořádných událostí a práci v týmu.

Způsob platby

Celá částka 9 500 Kč je splatná měsíc před stanoveným termínem zahájení kurzu na č. ú. 14634661/­0100, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. V případě předčasného ukončení kurzu se vrací pouze poměrná část.
UPOZORNĚNÍ: uchazeči úřadu práce, kterým bude kurz hradit ÚP, musí uhradit vratnou zálohu ve výši 5 000 Kč, která jim bude vrácena v den vykonání závěrečné zkoušky.

Po přihlášení Vám přijde potvrzující mail. Pravidelně prosím sledujte maily, na které vám budeme zasílat informace. Kontrolujte také nevyžádanou­ poštu.

Zapsat se do kurzu

Sdílet

Poslední úprava

Světlana Jančaříková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet