ASISTENT PEDAGOGA 0145/2024 - OBSAZENO, DALŠÍ TERMÍN ZATÍM NENÍ STANOVENÝ Přihlášení ke vzdělávání

Detail

Registrace pro 20 až 25 účastníků (0 zbývá)
Plánovaný termín

červen 2024

Konec registrace
Cena

5 900 Kč

Typ
Kontakt Alica Kavanová
alice.kavanova@seznam.cz

Vzdělávacím cílem je osvojení znalostí a dovedností v oblasti obecné, vývojové a sociální psychologie s akcentem na psychologii dítěte a dospívají­cího, dále o poznatky z oblasti patopsycho­logie a příbuzných oborů, pedagogiky a speciální pedagogiky s akcentem zvláště na etopedii a psychopedii a další obory speciální pedagogiky a základní dovednosti v oblasti komunikač­ních, podpůrných a poradenských dovedností, potřebných pro výkon funkce asistenta pedagoga. Kurz je akreditován dle standardů MŠMT Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. – asistent pedagoga. Kritéria výběru účastníků Studium pedagogiky v souladu s § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 20 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činnosti asistenta pedagoga.

Struktura studia
Základy pedagogiky (základy obecné pedagogiky)
Základy psychologie pro pedagogy (vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti, sociální interakce a sociálně-psychologické dovednosti pedagoga)
Speciální témata pro asistenty pedagoga (základy speciální pedagogiky, vybraná témata z vývojové psychologie)
Průběh studia

5 víkendových setkání zpravidla v čase 9:00 – 16:00 hodin.
120 hodin (80 hodin přímá výuka + 40 hodin stáž) Podmínky stáže budou upřesněny na 1. setkání po dohodě s garantem kurzu.
Cena kurzu je 5 900 Kč. Úhrada se provádí na místě v den konání kurzu, nebo převodem na základě vystavené faktury – možnost platby i ve splátkách (po dohodě s garantem kurzu).
Garant a kontaktní osoba: Ing. Bc. Alica Kavanová
Mobil: +420 728 2­03 892
e-mail: alice.kavanova@seznam.cz

PŘIHLÁŠKY SE PŘIJÍMAJÍ POUZE PŘES WEB – viz výše vpravo – ZAPSAT SE DO KURZU

Zapsat se do kurzu

Registrace je ukončena.

Sdílet

Poslední úprava

Světlana Jančaříková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet